ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Фракції

Депутатські фракції    Старосамбірської районної ради VII скликання

Народний Рух України

 • Піхоцький Ігор Михайлович
 • Терлецька Тетяна Іванівна
 • Лазірко Ігор Євгенович
 • Грабовенський Андрій Орестович
 • Гагалович Михайло Михайлович
 • Бараняк Іван Іванович

БПП

 • Гейник Віктор Олександрович
 • Цепенда Микола Володимирович
 • Дилин Степанія Василівна
 • Басараб Любов Іванівна
 • Солтис Василь Євгенович
 • Губицький Михайло Іванович
 • Фурдичко Василь Іванович

Воля

 • Курій Василь Васильович
 • Поляниця Микола Богданович
 • Рапак Іван Михайлович
 • Цицик Роман Богданович
 • Плетеня Степан Степанович

Самопоміч

 • Волощак Андрій Романович
 • Турій Віра Геннадіївна
 • Мартич Микола Іванович
 • Брошко Михайло Миколайович
 • Бегей Ігор Петрович

УРП

 • Яворський Мар’ян Володимирович
 • Петрівський Ігор Дмитрович
 • Демкович Любомир Омелянович
 • Коростенська Марія Петрівна

Свобода

 • Пацай Мирон Дмитрович
 • Волошин Іван Миколайович
 • Дмитишин Василь Михайлович
 • Вуйкр ірина Ігорівна

Народний контроль

 • Пикус Іван Олексійович
 • Габак Іван Васильович
 • Панько Віталій Михайлович

Батьківщина

 • Липецький Богдан Петрович
 • Пуджало Тарас Михайлович
 • Антонів Роман Олегович

Громадська позиція

 • Батючок Роман Михайлович
 • Бараник Микола Миколайович
 • Кінаш Ігор Ярославович

 

депутати по партіях

ПОЛОЖЕННЯ

про депутатські фракції   та  групи Старосамбірської районної ради

 

 1. Загальні положення

  1.1            Депутати районної ради  на основі ідеологічної єдності  поглядів  або партійного членства  можуть об’єднюватися у депутатські фракції

  1.2.          Для спільної роботи  по здійсненню  депутатських повноважень   на території району   депутати   районної ради  можуть на основі їх взаємної згоди об’єднюватися у  депутатські групи.  Депутати об’єднюються  в депутатські групи  за єдністю території,  спільністю проблем , які вони вирішують, або іншими ознаками .

 1.3.           До складу депутатських фракцій може входити не менше 3 (трьох) чоловік.

 1.4.           До складу депутатських груп може входити не менше як 5 (п’ять) чоловік

 1.4.     У своїй діяльності фракція, група керується чинним законодавством України, рішеннями сесії районної ради,  Регламентом ради та  цим Положенням . Кожна фракція,  група має бути зареєстрована. Умовою її реєстрації є письмове повідомлення фракції,  групи про її склад, мету та завдання, а також про тих депутатів, які уповноважені представляти фракцію,  групу. Голова ради після реєстрації фракції, групи на черговому  пленарному засіданні ради  інформує усіх депутатів ради про створення такої фракції,  групи, її склад та керівництво.

1.5.      Фракція, група працює:

1.5.1    на сесіях ради;

1.5.2    в постійних та тимчасових комісіях ради;

1.5.3.         в робочих групах на засіданні фракції (групи);

1.6.      Фракція, група співпрацює з керівниками політичних партій чи громадських організацій, фракціями політичних партій чи   громадських організацій вищого рівня, іншими фракціями, групами та об’єднаннями депутатів в раді.

1.7.      Депутатські фракції, групи  не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних  інтересів.

1.8. Діяльність депутатських  фракцій, груп  припиняється :

 • у разі вибуття окремих депутатів  районної ради, внаслідок чого чисельність фракції або групи стає  меншою, ніж встановлено пунктом 1.3  цього Регламенту.
 1. Членство у фракції, групі .

2.1 Членом фракції,  групи може бути депутат, який є членом  політичної  партії або позапартійним, що  на виборах  до районної ради був висунутий та  підтриманий  політичною  партією  та  визнає дане Положення.

2.2.   Депутат може входити  до складу  лише однієї  фракції , групи.

2.3.      Член фракції, групи має право:

2.3.1.   Брати участь у засіданні фракції,  групи з правом вирішального голосу.

2.3.2.   Обирати та бути обраним в керівні органи фракції, групи та її робочі групи.

2.3.3.   Вносити пропозиції та виступати від імені фракції, групи  за її дорученням на сесіях ради.

2.3.4.   Представляти фракцію, групу  за її дорученням в державних установах, політичних, громадських організаціях, на форумах і т.д.

 2.4.             Член  фракції, групи зобов’язаний:

2.4.1.  Брати  участь у засіданнях фракції,  групи  та робочих групах фракції.

 2.4.2.  Проводити політику даної політичної партії чи громадської організації в постійних та тимчасових депутатських комісіях ради, членом яких він є, інших структурах районної ради.

2.4.3.  Активно підтримувати на сесіях ради попередньо прийняте колективне рішення фракції,  групи. 

2.4.4.  Виконувати всі рішення, прийняті на засіданнях фракції, групи , а також доручення голови фракції, групи чи його заступників.

 1. Керівні органи фракції (групи).

3.1    Керівним органом фракції, групи  є рада фракції,  групи, яка складається з голови фракції,  групи,  його заступника (заступників)  і секретаря.

3.2    Рада фракції, групи  обирається на засіданні фракції, групи  відкритим або таємним голосуванням.

3.3      Голова фракції, групи:

3.3.1.Організовує роботу фракції, групи та ради фракції, групи, веде засідання фракції, групи.
3.3.2.  Представляє фракцію,  групу  на засіданнях сесії ради, структурах     даної політичної партії чи громадської організації, державних           установах та організаціях.

3.4      Заступник голови фракції , групи:

3.4.1 Виконує обов’язки голови фракції,  групи у разі його відсутності або за його дорученням.

3.4.2   Виконує окремі функції голови фракції, групи  за його дорученням.

3.5      Секретар фракції,  групи :

3.5.1  Веде облік відвідування членами фракції, групи   пленарних засідань  ради та засідань  фракції,  групи .

3.5.2   Веде протокол засідання фракції,  групи .

3.5.3   Виконує окремі доручення голови фракції,  групи.

 1. Фракція, групи і інші фракції, групи.

4.1  При підготовці питань, вироблення проектів рішень та втілення їх в життя фракція,   група  може співпрацювати з іншими фракціями, групами  в раді, позиції яких співпадають з позицією фракції,  групи  та даної політичної партії чи виборчого блоку партій.

4.2.  При розгляді особливо важливих питань фракція , група  може за рішенням відповідного керівного органу даної політичної партії чи виборчого блоку партій утворювати блок з іншими політичними партіями, громадськими організаціями та групами депутатів.

4.3.  Голова фракції,  групи  постійно інформує керівний орган даної політичної партії чи громадської організації районного рівня про вищевказану співпрацю фракції,  групи.

4.4.  Фракції,  групи   на основі прийнятих ними  рішень можуть утворювати у районній раді міжфракційні об’єднання.

 1. Прикінцеві положення.

5.1  Член фракції,  групи, який порушив дане Положення, може бути виключений зі складу фракції, групи за її рішенням.

5.2. Дане Положення поряд із Статутом та Програмою політичної партії  є єдиним документом, який регламентує діяльність фракції,  групи в районній раді.

5.3 Всі інші положення і нормативні документи, які регламентують діяльність фракції,  групи   після прийняття цього Положення втрачають чинність.

5.4 Зміни і доповнення до даного Положення приймаються та схвалюються виключно районною радою з врахуванням пропозицій  депутатських фракцій та груп..