ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Нові нормативно-правові акти з охорони праці
Дата новини: 2019-02-14

Нові нормативно-правові акти з охорони праці

( у сільському і лісовому господарстві, під час роботи з комп’ютером)

Створення сучасної нормативної бази з питань охорони праці сприяє підвищенню продуктивності праці та зниженню рівня загальної та професійної захворюваності і виробничого травматизму.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці провадяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці, за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування України та за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють підвищенню рівня безпеки та гігієни праці, покращенню умов виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років.

Дані про затвердження та введення в дію НПАОП оформлюються у вигляді Покажчика НПАОП, який затверджується наказом Держпраці  раз  на  півріччя та публікується  в  журналі  «Охорона  праці» та інших виданнях Держпраці.

16 січня 2019 року наказом № 18 Державна служба України з питань праці затвердила оновлений Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці. Серед внесених у Покажчик нормативних актів – нові Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-1.02-18), затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018 № 1240. Ці Правила відповідають розвитку технологічних процесів у галузі та сучасним вимогам щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Відповідно втратили чинність Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджені наказом МНС України від 26.11.2012 № 1353 та низка інших правил за напрямами сільгоспвиробництва (птахівництво, свинарство, велика рогата худоба, конярство).

Ще одним важливим нормативним актом, внесеним до Покажчика НПАОП, стали  Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18), затверджені наказом Мінсоцполітики від 29.11.2018 № 1804, розроблені на основі Директиви Ради ЄЕС і введені на заміну Положенню про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53.   

У першому півріччі 2018 року згідно з Покажчиком нормативно-правових актів з охорони праці від 24.05.2018 № 55 було зареєстровано також низку нових НПАОП, серед яких і ті, які є актуальними для підприємств та організацій району, зокрема:

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18), затверджені наказом Мінсоцполітики від 19.01.2018 № 62;

Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (НПАОП 0.00-7.14-17), затверджені наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017 № 2072;

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства (НПАОП 02.0-3.04-18), затверджені наказом Мінсоцполітики від 26.02.2018 № 293;

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18), затверджені наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 № 207;

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333.

               У нинішніх умовах удосконалення нормативної бази у сфері охорони праці проводиться шляхом приведення її у відповідність із сучасними вимогами та законодавством Євросоюзу і є одним із шляхів формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві.

                                                                                                            Сергій Пізнак,

                                                                                                           страховий експерт з охорони праці                        Старосамбірського відділення УВД                         Фонду соціального страхування України                        у Львівській області.

20160109203154!Фонд_соціального_страхування_України_лого

Переглядів: 160