ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Оголошення конкурсу з передачі в концесію об’єкта теплопостачання для адміністративно-господарського комплексу Старосамбірської районної ради
Дата новини: 2017-06-21

Об’єкт, що пропонується до концесії:– Побудова  котельні (прибудинкова територія адмінбудинку Старосамбірської районної ради), призначеної для  надання послуг, пов’язаних з постачанням тепла  для адміністративно-господарського комплексу Старосамбірської районної ради.

Орган, який надає концесію: Старосамбірська  районна рада.

Строк, на який об’єкт передається в концесію:10 (десять) років.

Строк подання заявок на участь у концесійному конкурсі (надалі – конкурс): включно до 1 серпня 2017 року.

Розмір реєстраційного внеску:  5000 (п’ять тисяч) гривень.

Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу:

протягом  п’яти  днів  з  дня  прийняття рішення Старосамбірською районною радою.
Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:

З дня оголошення конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець, що має бажання та володіє професійними, матеріальними і фінансовими ресурсами взяти участь у конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії. 

Заявки на участь у конкурсі (надалі – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів  з дня оголошення конкурсу. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

Заявки подаються конкурсній комісії на адресу:

82000,м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького,40.(каб.211) тел.21-462

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

У заявці претендентів – юридичних осіб, зазначається: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації  (поштою, кур’єрською поштою та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів – фізичних осіб – підприємців зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце та найменування органу державної реєстрації фізичної особи, як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

До заявки додаються:

               засвідчені в  установленому  порядку  копії статуту або інших установчих документів,  свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

               дані, які  підтверджують  можливість  претендента забезпечити належне – фінансування своєї концесійної діяльності:

 • баланс підприємства (форма 1);
 • звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);
 • звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3) ;
 • розшифровка дебіторської та кредиторської  заборгованості  з позначенням дати їх виникнення;
 • відомості щодо наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності.

Заявник має право додати до заявки будь-які  інші документи, які підтверджують його переваги при оцінці конкурсною комісією  пропозиції.

Заявка підписується  уповноваженими посадовими особами претендента (у необхідних випадках – також головним бухгалтером) і завіряється печаткою претендента.

Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто, або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком утворення і роботи конкурсної комісії.

Неподання у заявці та доданих до неї документах необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в концесійному конкурсі).

Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення концесійної діяльності централізованого  теплопостачання, у  сфері теплопостачання та обслуговування об’єктів теплопостачання.

Наявність умов, що підтверджують можливість заявника/претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, відповідно до вимог  конкурсної документації.

У разі звернення претендентів до комісії їм надається додаткова інформація про:

– умови надання  земельної  ділянки,  якщо  вона  необхідна для провадження концесійної діяльності;

 • обсяги робіт, які  повинні  бути  профінансовані  (виконані) концесіонером;
 • обсяги товарів (робіт,  послуг),  виготовлення  (виконання, надання) яких гарантує концесіонер;
 • обсяги відомостей про претендента;
 • основні обов’язки концесіонера;
 • фінансові та інші гарантії концесієдавця;
 • особливі вимоги до охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

– форму заявки на участь у концесійному конкурсі.

Комісія надає також іншу  інформацію,  необхідну  претенденту для участі у концесійному конкурсі.

Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі – надається конкурсною комісію за наступною адресою, вказаною вище.

 

thumb-zoom-800x600-7db4

 

Конкурсна комісія

 

Переглядів: 205