ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
ПАМ’ЯТКА щодо основних положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Дата новини: 2016-06-02

znak-oklykuПАМ’ЯТКА

для громадян щодо основних положень Закону України № 2939-VI

«Про доступ до публічної інформації»  від 13 січня 2011 року 

1. Що таке публічна інформація? (Стаття 1 Закону України «Про доступ до інформації»)   Публічна  інформація  –  це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких  носіях  інформація,  що  була отримана  або  створена  в  процесі  виконання  суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків,  передбачених чинним законодавством, або  яка  знаходиться  у  володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна   інформація   є   відкритою,   крім    випадків, встановлених законом.

 2. Яка публічна інформація є  необмеженою в доступі? (Розділ ІІ Закону України «Про доступ до публічної інформації»)Не  може  бути   обмежено   доступ   до   інформації   про розпорядження   бюджетними  коштами,  володіння,  користування  чи розпорядження державним, комунальним майном. Не  належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: 1) претендують на  зайняття  чи  займають  виборну  посаду  в органах влади; 2) обіймають  посаду  державного службовця,  службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії. 

3. Як оформити запит на інформацію? (Стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.Письмовий запит подається в довільній формі.Запит на інформацію має містити:1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

4. Які строки надання інформації? (Стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5. Чи стягується плата за надання інформації? (стаття 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним  розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

6. Чи може бути відмовлено у задоволенні запиту на інформацію? (стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законом фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону. 

7. Як оскаржити рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації? (стаття 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

Зверніть  увагу!Закон України «Про доступ до публічної інформації» не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян. (стаття 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

 

 

Переглядів: 662