ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки (проект)
Дата новини: 2016-01-11

-1-638    Проект програми конкурсу мікропроектів:
1.  ПРОГРАМА проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016– 2020 роки
2. Основна мета та завдання Програми Мета Програми – сприяти територіальним громадам у вирішенні місцевих проблем, створювати умови для сталого розвитку шляхом проведення щорічного Конкурсу мікропроектів місцевого розвитку відповідно до пріоритетних напрямів Конкурсу з їх дофінансуванням за рахунок субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам та коштів, залучених у межах програм міжнародної технічної допомоги. Завданнями Програми є: •Стимулювання самоорганізацію громад, надаючи фінансову підтримку їх ініціативам. •Об’єднання ресурсів громад та органів місцевого самоврядування для вирішення соціально важливих проблем. •Сприяння впровадженню та співфінансування мікропроектів громад, реалізація яких передбачає залучення коштів міжнародної технічної допомоги.
3. Пріоритети Програми Пріоритети Конкурсу в рамках Програми щорічно спільно розробляють відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради і департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації та подають на розгляд Конкурсної ради з реалізації Програми (далі – Конкурсна рада) перед оголошенням конкурсу, на основі аналізу проблем соціально-економічного розвитку області. Пріоритети, які передбачені та фінансуються з обласного бюджету в поточному році в межах обласних цільових програм, не можуть визначатися та підтримуватися Конкурсною радою до реалізації в рамках Програми.
4. Механізм реалізації Програми • Реалізацію Програми забезпечують Конкурсна рада, відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР, департамент фінансів ЛОДА, як головний розпорядник коштів Програми. • Співголовами Конкурсної ради є перший заступник голови обласної ради та перший заступник голови обласної державної адміністрації (за згодою). Персональний склад Конкурсної ради затверджується розпорядженням голови ЛОР. • До складу Конкурсної ради входять депутати ЛОР (за поданням голів фракцій, не більше ніж 9 осіб), представники виконавчого апарату ЛОР (за поданням голови обласної ради, не більше ніж 5 осіб), представники ЛОДА (за поданням голови обласної державної адміністрації, не більше ніж 5 осіб), а також представники громадських організацій (не більше ніж 5 осіб, за згодою).
5.  Умови проведення Конкурсу мікропроектів • Участь у Конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, місцеві ради (за винятком міст обласного значення). • Обов’язковою умовою отримання коштів субвенції є власний внесок Конкурсанта. Невід’ємною складовою в залучених Конкурсантом коштів має становити фінансовий внесок територіальної громади в сумі 5 % від вартості проекту. • Конкурсанти повинні надати гарантії щодо забезпечення фінансування власного внеску до мікропроекту за рахунок коштів місцевих бюджетів, спонсорських коштів, власного внеску Конкурсанта у вигляді нефінансового вкладу (робота, матеріали).
6.  Умови проведення Конкурсу мікропроектів • Щорічно напередодні формування бюджету на наступний рік (не пізніше 1 грудня) Конкурсна рада затверджує уточнені умови проведення Конкурсу мікропроектів в частині: • плану організаційно-технічних заходів з проведення конкурсу; • пріоритетів конкурсу на наступний бюджетний рік; • фінансових показників щодо субвенції, яка спрямовується на фінансування мікропроектів з обласного бюджету в рамках Програми (максимальна сума субвенції та загальна вартість мікропроекту, відсотковий внесок конкурсанта та територіальної громади до бюджету мікропроекту).
7.  Умови проведення Конкурсу мікропроектів • Реалізація мікропроектів має здійснитися протягом поточного бюджетного року, на який передбачаються кошти обласного бюджету для виконання Програми. • Мікропроекти не допускаються до участі в Конкурсі у випадках: • Конкурсант подав заявку пізніше, ніж визначено оголошенням про Конкурс; • Конкурсант подає офіційний лист про відкликання мікропроекту; • Конкурсант знаходиться у стадії реорганізації чи ліквідації.
8. Умови проведення Конкурсу мікропроектів Не фінансуються мікропроекти, які передбачають: • отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат Конкурсантам; • погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків; • купівлю ліцензій, патентів, товарних знаків; • купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян; • випуск авторських робіт, організацію та проведення персональних виставок; • спрямування на політичну та виборчу діяльність; • отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги; • фінансування об’єктів, які перебувають у державній чи приватній власності.
9. Процедура проведення Конкурсу • Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення розміщуються на веб-сайтах ЛОР та ЛОДА. • Конкурсна рада організовує та забезпечує проведення семінарів із менеджменту проектів для конкурсантів. • Конкурсанти в термін, визначений Конкурсною радою, подають заявку за встановленим зразком та відповідні додатки за адресою, вказаною в офіційному повідомленні. • Заявки подаються Конкурсантами в електронному або паперовому варіантах за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На титульній сторінці обов’язково зазначається повна назва і місцезнаходження Конкурсанта. В електронному варіанті на титульній сторінці має бути відображений вихідний номер заявки та скан – підпис уповноваженої особи Конкурсанта.
10. Процедура проведення Конкурсу • Реєстрація заявок здійснюється відділом з питань проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР. Приймання заявок на участь у Конкурсі розпочинається наступного дня з дати публікації офіційного повідомлення про Конкурс. • Конкурсанти, відповідно до чинного законодавства, несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які вони подають. • Конкурс проводиться в три етапи. • Впродовж 20-ти календарних днів після закінчення терміну реєстрації здійснюється опрацювання поданих заявок та скерування заявникам інформації про відмову в реєстрації, а також подає Конкурсній раді аналітичну інформацію щодо отриманих проектних пропозицій.
11.  Процедура проведення Конкурсу • Підставою для відмови в реєстрації претендента, як учасника Конкурсу, є: • невідповідність заявника вимогам пункту 1 Розділу V Програми; • невідповідність змісту проекту визначеним пріоритетним напрямам; • невідповідність поданого запиту вимогам, зазначеним у пунктах 5, 6 та 7 Розділу V; • недотримання умов Конкурсу щодо комплектності поданих документів та ін. • На першому етапі заявки на участь у Конкурсі розглядаються на відповідність за формальними ознаками (Конкурсною радою приймається рішення щодо відповідності документів, поданих Конкурсантом, умовам участі в Конкурсі) та передаються Експертній комісії для проведення оцінки проектів.
12. Процедура проведення Конкурсу • Відмова в реєстрації може бути оскаржена до Конкурсної ради впродовж трьох днів після її одержання. У разі відмови в реєстрації для участі в Конкурсі Конкурсанти мають право подати вдосконалений варіант заявки, але не пізніше кінцевого терміну, визначеного рішенням Конкурсної ради. • На другому етапі відбувається незалежна експертна оцінка заявок та формування рейтингу. • Експертна комісія здійснює оцінку проектних пропозицій упродовж строку, встановленого Конкурсною радою (не більше 45-ти днів). • Третій етап передбачає проведення фінансової експертизи проектних заявок департаментом фінансів Львівської обласної державної адміністрації та відбувається після затвердженого обласного бюджету у термін, визначений Конкурсною радою.
13.Критерії та порядок оцінки проектних заявок • Оцінка та фінансова експертиза проектів проводиться на основі Таблиці оцінювання і Таблиці фінансової експертизи. • Після завершення оцінки проектних заявок Експертною комісією, її секретар визначає експертний бал (середнє арифметичне балів, виставлених кожним із експертів). • У разі набрання мікропроектами однакової кількості балів перевага надається мікропроекту, загальний бюджет якого є меншим. • Конкурсна рада затверджує рейтинг проектів на підставі експертної оцінки до затвердження обласного бюджету Львівської області на наступний рік і скеровує пропозиції щодо обсягу фінансування Програми до постійної комісії з питань бюджету, соціально- економічного розвитку.
14. Критерії та порядок оцінки проектних заявок • Пропозиції щодо загального обсягу співфінансування мікропроектів формуються Конкурсною радою, виходячи з установленого середнього бала, який визначає рейтинг мікропроектів. • Оцінка та фінансова експертиза проектів проводиться на основі Таблиці оцінювання і Таблиці фінансової експертизи. • Після завершення оцінки проектних заявок Експертною комісією, її секретар визначає експертний бал (середнє арифметичне балів, виставлених кожним із експертів). • У разі набрання мікропроектами однакової кількості балів перевага надається мікропроекту, загальний бюджет якого є меншим.
15. Критерії та порядок оцінки проектних заявок • Конкурсна рада затверджує рейтинг проектів на підставі експертної оцінки до затвердження обласного бюджету Львівської області на наступний рік і скеровує пропозиції щодо обсягу фінансування Програми до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку. • Пропозиції щодо загального обсягу співфінансування мікропроектів формуються Конкурсною радою, виходячи з установленого середнього бала, який визначає рейтинг мікропроектів. • Заявники зобов’язані у термін, визначений Конкурсною радою, надати копії документів, що підтверджують співфінансування проектів, до департаменту фінансів обласної державної адміністрації та відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради (копії рішень, виписки з банківських рахунків). Внесення змін до проектів на цьому етапі не допускається.
16.  Критерії та порядок оцінки проектних заявок • На третьому етапі департамент фінансів проводить фінансову експертизу на основі затверджених місцевих бюджетів та інших документів, що підтверджують наявність співфінансування. • На підставі результатів експертної оцінки та фінансової експертизи Конкурсна рада приймає остаточне рішення щодо визначення переможців Конкурсу. • Рішення Конкурсної ради (оформляється протоколом) є підставою для оголошення результатів Конкурсу відповідно до рейтингу мікропроектів. • У випадку вибуття з числа переможців Конкурсу окремих мікропроектів, до числа переможців автоматично зараховуються наступні за рейтингом мікропроекти, відповідно до обсягу фінансування Програми на поточний рік.
17.  Фінансування мікропроектів • Фінансування мікропроектів здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на відповідний рік шляхом передачі їх у вигляді цільової субвенції відповідним місцевим бюджетам. • Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та рішеннями органів місцевої влади. • Видатки, здійснені Конкурсантами після завершення терміну реалізації мікропроекту, оплаті не підлягають. • Реалізація мікропроектів органів самоорганізації населення, громадських організацій, благодійних фондів, ініціативних груп, які стали переможцями Конкурсу, здійснюється на підставі угод між переможцями Конкурсу та відповідними органами місцевого самоврядування, на території яких реалізуються мікропроекти. • На підставі рішення Конкурсної ради затверджуються розподіл чи зміни до розподілу субвенції між місцевими бюджетами у визначеному законодавством порядку.
18.  Очікувані результати • Впровадження мікропроектів, метою яких є вирішення найбільш актуальних проблем місцевих громад Львівської області. • Стимулювання об’єднання громад. • Залучення коштів місцевих бюджетів та інших джерел, до бюджетів мікропроектів в обсязі не менше суми коштів, яку планується залучити з обласного бюджету. • Об’єднання ресурсів громадськості, органів місцевого самоврядування та інших джерел для вирішення соціально важливих проблем громад і Львівщини загалом. • Підвищення енергоефективності на місцевому рівні. • Покращення матеріального стану об’єктів соціально-культурного призначення. • Підвищення спроможності реалізовувати інвестиційні проекти у рамках Державного фонду регіонального розвитку та програм міжнародної технічної допомоги.
19.  Моніторинг Програми • Завдання – забезпечення ефективного виконання мікропроектів й ефективного використання коштів обласного бюджету. • Фінансовий моніторинг реалізації мікропроектів здійснює департамент фінансів ЛОДА та відділ з питань проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР. • Оперативну інформацію про стан реалізації мікропроектів департамент фінансів ЛОДА щомісяця, після підписання розпорядження голови ЛОДА про розподіл субвенції обласного бюджету на співфінансування мікропроектів, подає у відділ з питань проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків ЛОР. • Органи місцевого самоврядування до 1 лютого року, що настає за звітним періодом, надають ЛОР звіт про результати впровадження проекту за затвердженою формою. • Конкурсна рада упродовж 15-ти календарних днів з часу отримання звіту розглядає та узагальнює подану звітну інформацію, приймає відповідні рішення й рекомендації, забезпечує оприлюднення відповідної інформації на веб-сайтах ЛОР І ЛОДА.
20.  Дякуємо за увагу! Львівська обласна рада Відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та зовнішніх відносин, тел. 2-999-823 sobkoivan@ukr.net

Переглядів: 1,646