ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Увага конкурс
Дата новини: 2019-06-03

Оголошується конкурс на заміщення вакантної  Медичного директора Комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня».

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094,   Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 «Охорона здоров’я» затверджені  Наказом Міністерства охорони здоров’я України 31.10.2018 № 1977; на виконання рішення сесії Старосамбірської районної ради № 527 від 23.05.2019 р. «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня»

Назва підприємства: Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження: 82000, Львівська область, м.Старий Самбір, вул. Л.Галицького, буд. 86.

Основні напрямки діяльності підприємства: 

  • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі невідкладної, необхідної для забезпечення належних  профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
  • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
  • здійснення медичної практики для забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому кваліфікованої планової цілодобової стаціонарної, консультативно-діагностичної допомоги;

Статут комунального некомерційного підприємства «Старосамбірської районної ради «Старосамбірська центральна районна лікарня» затверджено рішенням Старосамбірської районної ради №527 від 23.05.2019 р.

 

Структура підприємства: стаціонарні відділення, поліклінічне відділення/консультативно-діагностичний центр, відділення надання медичних послуг, стоматологічне госпрозрахункове відділення, зубопротезна лабораторія, апарат управління, господарсько-обслуговуючий персонал, централізована  бухгалтерія, інформаційно-аналітичне відділення.

Документи для участі у конкурсі приймаються з  04 червня  2019 року по 18 червня 2019 року  18:00 год. включно за адресою: 82000, Львівська область, м.Старий Самбір, вул.Л.Галицького, 40 (Старосамбірська районна рада).

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (03238) 21462, 21623, 21586 E-mail: sts_r_rada@ukr.net, 

 Для участі у конкурсі на посаду Медичного  директора  особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк  документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Постанови  Кабінету Міністрів України від 27.12.1017 року № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію згідно вимог діловодства ;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, (Копії документів  засвідчуються у встановленому законодавством порядку) ;

6) копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2  Постанови  Кабінету Міністрів України від 27.12.1017 року № 1094;

8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі   яка повинна містити проект  розвитку закладу на середньострокову перспективу , враховуючи вимоги  ст.29 Постанови  Кабінету Міністрів України від 27.12.1017 року № 1094;

9) довідку МВС про відсутність судимості;

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

11) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Постанови  Кабінету Міністрів України від 27.12.1017 року № 1094;

12) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Постанови  Кабінету Міністрів України від 27.12.1017 року № 1094;

13)підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент

Вимоги до претендентів  на посаду Медичного директора :

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я». Стаж роботи: – 5 років за основною лікарською спеціальністю.

Умови оплати праці Медичного директора КНП СРР «Старосамбірська ЦРЛ»: :

За виконання обов’язків Медичному директору  нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

  • посадового окладу, визначеного контрактом  та згідно обраної системи оплати  праці на даному підприємстві;

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті Старосамбірської районної ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: 82000, Львівська  область, м.Старий Самбір, вулиця Л.Галицького,40, сесійна зала.

Заява

Заява про відсутність конфлікту інтересів

Згода на оброку персональних даних

Попередження

Статут КНП СРР “Старосамбірська ЦРЛ” 

 

uvaga-01-01_1-2-570x340

Переглядів: 6