ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Змінився перелік платників,які мають право на добровільну сплату єдиного внеску
Дата новини: 2016-04-06

preview1Cамбірська ОДПІ  повідомляє, що згідно із змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015 №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» до Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), з 01.01.2016 фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ‪єдиний_внесок).

З огляду на викладене органи фіскальної служби зобов’язані в односторонньому порядку достроково розірвати укладені з фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Договір), строк дії яких закінчується у 2016 році, з обов’язковим повідомленням платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого договору.

Дострокове розірвання Договору у зазначеному випадку не є підставою вважати Договір таким, умови якого не виконано. У подальшому такі особи, у разі бажання, матимуть право на укладення Договору, якщо будуть належати до кола платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

За заявами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, поданими фізичними особами – підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, Договори не укладаються.

Останнім звітним періодом (місяцем), за який фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний внесок у розмірі та у строки, передбачені Договором, був грудень 2015 року.

Фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають до фіскальних органів обов’язкову звітність за 2015 рік, відображаючи у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за формою згідно з додатком 5 (далі – звіт за формою №Д5) до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за №460/26905 (далі – Порядок №435), ставку відповідно до обраного виду страхування (36,6%, 36,21%, 38,11%).

Сплачені суми єдиного внеску у зазначеному випадку поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту (пункт 8 розділу V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за №508/26953).

Нагадуємо, що звіт за формою №Д5 фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, за себе подається до 10 лютого року, що настає за звітний період.

Таким чином, граничний термін подання звіту за формою №Д5 за 2015 рік фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування минув 09.02.2016.

Для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність термін подання звіту за формою №Д5 за себе за 2015 рік – до 01.05.2016. Нагадуємо, якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем його подання вважається перший після нього робочий день (пункт 13 розділу II Порядку №435).           04/04/2016

 

Начальник Самбірської ОДПІ                                                  І.В.Малецький

Переглядів: 347