ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
П Р О Т О К О Л професійного навчання працівників відділу адміністрування та камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток управління податків і зборів з юридичних осіб
Дата новини: 2017-10-03

П Р О Т О К О Л
професійного навчання працівників відділу адміністрування та камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток управління податків і зборів з юридичних осіб
25 вересня 2017 року
ПРИСУТНІ:
Працівники відділу адміністрування та камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток управління податків і зборів з юридичних осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Зміни до Закону України від 07.09.2017 № 2146-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів – інвесторів у цінні папери”.
2. Лист ДФС України від 04.09.2017 № 23407/7/99-99-15-02-01-17 ,,Про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592”.

ВИСТУПИЛА:
Л. О. Козак – головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування та камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток управління податків і зборів з юридичних осіб.
Наголосила, що 10 вересня 2017 року набрав чинності Закон України 07.09.2017 № 2146-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів – інвесторів у цінні папери”.
Змінами передбачено, що не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.
Закон № 2146 – VІІІ опубліковано у газеті ,,Голос України” від 09.09.2017 №166.

2. Ознайомила присутніх з листом ДФС України від 04.09.2017 № 23407/7/99-99-15-02-01-17 ,,Про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592”.
15 серпня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 592 ,,Про затвердження Порядку переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ ,,Перехідні положення” Податкового кодексу України” (далі – Постанова № 592).
Платники податку на прибуток, які відповідають вимогам, встановленим пунктом 44 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – Кодекс), з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток із поданням спрощеної податкової декларації.
Якщо в період застосування нульової ставки платник податку на прибуток у будь-якому звітному періоді досягнув показників щодо отримання щорічного обсягу доходів та середньооблікової кількості працівників або розміру щомісячної заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає зазначеним критеріям, то такий платник повинен оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою 18 відсотків.
Платники податку, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку відповідно до порядку сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів та сплачують податок на прибуток за ставкою 18 відсотків за звітний податковий період, у якому здійснювалися нарахування та виплата дивідендів.
Спрощена податкова декларація з податку на прибуток підприємств складається платниками щорічно за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому застосовується нульова ставка цього податку, за формою, затвердженою Постановою № 592.
У разі відсутності підстав для застосування нульової ставки, платники подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за основною формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467).

Протокол вела:
Головний державний ревізор-інспектор
відділу адміністрування та камеральних перевірок
податкової звітності з податку на прибуток
управління податків і зборів з юридичних осіб З. В. Монцібович
images

Переглядів: 244