ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Регуляторна політика

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІІ (позачергова)  сесія                                                                          VІІ скликання

від 24 жовтня 2019 року                                                                                 № 587

м. Старий Самбір     

РІШЕННЯ

Про затвердження вартості однієї нормо-години

на виконання робіт з технічної інвентаризації

нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО»

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновок  постійної   депутатської  комісії  мандатної, з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,  регуляторної політики, люстрації та протидії корупції, Старосамбірська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити вартість однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО» для населення – 89,12 грн., для інших споживачів – 108,76 грн. згідно калькуляції (додається).

 1. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію мандатну, з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, регуляторної політики, люстрації та протидії корупції (І.Волошин).

 

Голова районної ради                                                                                   Т.Терлецька

 

Додаток

до рішення ХХХІІ (позачергової) сесії районної ради

     від 24 жовтня 2019 р. № 587

 

 

                            КАЛЬКУЛЯЦІЯ
                вартості 1-ї норми часу на роботи
                    та послуги, що виконуються
Старосамбірське  бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки
            

     1. Годинна тарифна ставка виконавця за 2018 рік:

                     3723 х 12 : 1994 = 22,4

     де 3723 – мінімальна тарифна ставка     12 – кількість місяців у році     1994 – кількість годин робочого часу за 2018 рік.

     2. Вартість 1 години роботи виробничого персоналу БТІ.

             Статті калькуляції               Виконавець      Виконавець                                                                                            для нас-ня      для юрид.осіб

 1. Основна заробітна плата                                   22,40          22,40    

2. Додаткова заробітна плата (40% – 75%)       8,96          16,80
                                                                                       31,36          39,20    

3. Нарахування на зарплату (22%                         6,90           8,62    

4. Загальногосподарські витрати                         32,48          32,48    

5. Собівартість                                                            70,74          80,30    

6. Прибуток (20%- 29%)                                          14,14          23,28    

7. Оптова ціна                                                             84,88         103,58    

8. Єдиний податок (5%)                                          4,24           5,18    

9. Відпускна ціна                                                       89,12         108,76

 

 

Керуюча справами виконавчого                                                  Ю.Дохняк

апарату районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІІ (позачергова)  сесія                                                                         VІІ скликання

від      жовтня 2019 року                                                                              № проєкт

м. Старий Самбір     

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження вартості однієї нормо-години

на виконання робіт з технічної інвентаризації

нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО»

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновок  постійної   депутатської  комісії  мандатної, з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,  регуляторної політики, люстрації та протидії корупції, Старосамбірська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити вартість однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації

нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО» для населення – 89,12 грн., для інших споживачів – 108,76 грн. згідно калькуляції (додається).

 1. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію мандатну, з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, регуляторної політики, люстрації та протидії корупції (І.Волошин).

 

 

Голова районної ради                                                                       Т.Терлецька

 

Пояснювальна записка

до проекту регуляторного акту рішення Старосамбірської районної ради

«Про затвердження вартості однієї нормо-години на виконання робіт з
технічної інвентаризації нерухомого майна КП «Старосамбірське

РБТІ та ЕО»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Діючі сьогодні нормативно-правові акти, які врегульовують вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, передбачають основним пріоритетом забезпечення споживачів якісними послугами відповідно до встановлених норм і правил, зокрема, послугами з технічної інвентаризації нерухомого майна.

Неналежна якість та несвоєчасність надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна комунальним підприємством «Старомабірське районне бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (далі – РБТІ) значною мірою залежать від розмірів тарифів на дані послуги.

Проблема, яку планується розв’язати прийняттям даного розпорядження, полягає у встановленні економічно обґрунтованого розміру вартості однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна та у забезпеченні прибуткової фінансово-господарської діяльності підприємства.

За період дії тарифів відбулися зміни як в економіці країни, так і в законодавстві, що негативно вплинуло на результати фінансово-господарської діяльності підприємства та його практичній неприбутковості.

За цей період зросла мінімальна заробітна плата з 922 до 3273 грн. або в

 • рази, відповідно збільшилися і нарахування на фонд заробітної плати, зросли тарифи на електроенергію, вартість паперу, картриджів, виготовлення бланків, вартість послуг інших організацій зросла в декілька разів. На даний час підприємство вичерпало всі можливі ресурси щодо економії витрат, так як протягом 2013-2018 рр. надавалися вимушено почергові відпустки без збереження заробітної плати, відбулося скорочення заробітної плати директору та головному бухгалтеру, як наслідок, в подальшому підприємство не зможе бути прибутковим.

Прийняття даного розпорядження та встановлення економічно обґрунтованого розміру плати за послуги, надасть можливість вчасно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати основні фонди.

 1. Цілі і завдання прийняття розпорядження.

Основними цілями прийняття даного розпорядження є:

 • приведення тарифів і послуг РБТІ до економічно обґрунтованого рівня, який буде відповідати витратам підприємства;
 • стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;
 • збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та обов’язкових платежів;
 • можливість економічного розвитку підприємства;

– поліпшення умов роботи виробничого персоналу БТІ.

Цей проект має сприяти в цілому розв’язанню проблеми, зазначеної в попередньому пункті.

 1. Загальна характеристика та основні положення акту

Проектом розпорядження передбачається затвердження вартості 1-ї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються комунальним підприємством Старосамбірське районне бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» Старосамбірської районної ради Львівської області згідно калькуляції в розмірі 89,12 грн.для населення та 108,76 грн. для інших споживачів. Вартість розраховано у відповідності до діючого законодавства України.

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Рішення розроблено згідно Конституції України, Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін(тарифів)» та «Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України», затвердженого наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства 21.11.2003 р. № 198 та зареєстрованого Мінюстом України 12.02.2004 р. за № 188\8787.

 1. Громадське обговорення.

Згідно статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою публічного обговорення та одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, проект даного рішення та аналіз регуляторного впливу до нього були оприлюднені на сайті Старосамбірської районної ради

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного рішення не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту регуляторного акту розпорядження Старосамбірської РДА «Про затвердження вартості однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна КП «Старосамбірське

РБТІ та ЕО»

Аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІV відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту розпорядження розпорядження Старосамбірської РДА «Про затвердження вартості однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО».

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Діючі нормативно-правові акти, які врегульовують вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, передбачають основним пріоритетом забезпечення споживачів якісними послугами відповідно до встановлених норм і правил, зокрема, послугами з технічної інвентаризації нерухомого майна.

Неналежна якість та несвоєчасність надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна комунальним підприємством «Старомабірське районне бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» (далі -РБТІ) значною мірою залежать від розмірів тарифів на дані послуги.

Проблема, яку планується розв’язати прийняттям даного розпорядження, полягає у встановленні економічно обґрунтованого розміру вартості однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна та у забезпеченні прибуткової фінансово-господарської діяльності підприємства.

За період дії тарифів відбулися зміни як в економіці країни, так і в законодавстві, що негативно вплинуло на результати фінансово-господарської діяльності підприємства та його практичній неприбутковості.

За цей період зросла мінімальна заробітна плата з 922 до 3273 грн. або в

 • рази, відповідно збільшилися і нарахування на фонд заробітної плати, зросли тарифи на електроенергію, вартість паперу, картриджів, виготовлення бланків, вартість послуг інших організацій зросла в декілька разів. На даний час підприємство вичерпало всі можливі ресурси щодо економії витрат, так як протягом 2013-2018 рр. надавалися вимушено почергові відпустки без збереження заробітної плати, відбулося скорочення заробітної плати директору та головному бухгалтеру, як наслідок, в подальшому підприємство не зможе бути прибутковим.
 1. Визначення цілей державного регулювання.

Метою регуляторного акту є врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

приведення тарифів і послуг РБТІ до економічно обґрунтованого рівня, який буде відповідати витратам підприємства;

 • якісне надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна за більш короткий термін;
 • збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та обов’язкових платежів;
 • можливість економічного розвитку підприємства;
 • покращення умов праці та підвищення якості послуг, що надаються;
 • збільшення пропускної спроможності за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства.
 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

 

Вартість 1 години роботи виробничого персоналу

РБТІ:

1

Основна заробітна плата

22,40

2

Додаткова заробітна плата (40%),

8,96

 

Разом

31,36

3

Нарахування на заробітну плату22%

6,90

4

Загальновиробничі витрати

32,48

5

Собівартість

70,74

6

Прибуток (20%),

14,14

7

Оптова ціна

84,88

8

Відпускна ціна

89,12

 

 

 

Вищевказану проблему пропонується розв’язати шляхом затвердження нової вартості однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО». Планова вартість нормо-години для всіх груп населення складає – 89,12 грн. , для юридичних осіб -108,76 грн.

Під час розробки проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи:

1) Залишення існуючої ситуації без змін призведе до збитковості.

Залишення існуючої вартості нормо-часу неможливо, тому що це приведе до збитковості та подальшого банкрутства підприємства.

2) Затвердження нової вартості нормо-часу.

Аналізуючи запропонований спосіб, слід зазначити, що з приведенням вартості нормо-часу у відповідність з підвищенням мінімальної заробітної плати і дотримання співвідношень розмірів тарифних ставок, очікуються результати як на якісному, так і на економічному рівні.

Запланована рентабельність надасть можливість РБТІ отримати плановий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства. Ці кошти будуть направлені на поліпшення умов прийому громадян (технічного оснащення приміщень прийому громадян), на забезпечення виробничого процесу засобами комп’ютерної техніки, на придбання програмного забезпечення, на виплати працівникам підприємства соціальних гарантій відповідно до колективного договору.

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Встановлення нової вартості нормо-часу дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємств з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу РБТІ, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість нормо-часу регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необгрунтованому підвищенню цін на послуги РБТІ, своєчасно оцінювати та вносити відповідні зміни до даного рішення з метою створення сприятливих умов для замовників та підприємств. Застосування економічно обґрунтованої вартості нормо-часу сприятиме захисту населення та суб’єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на нерухоме майно, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

 

 1. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю та виконання даного регуляторного акта.

Виконання вимог акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації.

На дію регуляторного акта негативно може вплинути: економічна криза, підвищення тарифів, значні темпи інфляції, які можуть вплинути на роботу та привести до збитковості підприємства.

Введення в дію даного регуляторного акту дозволить своєчасно проводити розрахунки за послуги сторонніх організацій по енергопостачанню, з працівниками по оплаті праці, з бюджетом і цільовими фондами, сприятиме залученню висококваліфікованих працівників. Скоротяться терміни виконання замовлень і збільшиться об’єм виконуваних робіт по технічній інвентаризації. Всі вище перелічені заходи позитивно вплинуть на дію регуляторного акта і дозволять підприємству підвищити ефективність роботи, якість обслуговування замовників, що приведе к стабілізації фінансового стану і не допустять збиткової роботи підприємства.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Загальні результати введення в дію даного регуляторного акта позитивні, як для підприємств, так і для населення та інтересів держави, а саме:

Для населення та підприємств, які користуються послугами РБТІ:

 • поліпшення якості обслуговування:
 • скорочення термінів виконання замовлень;
 • покращення умов прийому громадян, скорочення черг;
 • збільшення пропускної можливості.

Для сфери інтересів держави:

 • зростання відрахувань до державного, місцевого бюджетів, до Пенсійного та інших соціальних фондів внаслідок стабільної прибуткової роботи підприємства;
 • зростання щомісячних відрахувань за рахунок збільшення кількості наданих послуг;
 • своєчасне отримання необхідної на ринку нерухомості інформації за запитами.

Порівнявши вигоди і витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження нових тарифів на роботи/послуги, що надаються бюро технічної інвентаризації.

Даним регуляторним актом затверджуються тарифи на інвентаризацію нерухомого майна за одну норму часу, які забезпечать прибуткову діяльність підприємства та його стабільний розвиток, що у свою чергу пов’язане з отриманням якісних та своєчасних послуг населенням та суб’єктами господарювання зі збільшенням надходжень до держбюджету.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту.

З метою відстеження результативності даного регуляторного акту визначені наступні показники результативності:

 • беззбиткова діяльність підприємства;
 • обсяг наданих послуг, кількість замовників, які звертаються за послугами;
 1. Термін дії регуляторного акта.

Регуляторний акт діє до будь-яких змін на законодавчому рівні розмірів витрат у складі собівартості нормо-часу. Якщо такі зміни призведуть до суттєвого підвищення вартості нормо-часу на надання послуг РБТІ, буде запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акту або прийняття нового акту в установленому порядку.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

При проведенні відстеження результативності даного акта буде проаналізовано дані бухгалтерського і податкового обліку, статистична звітність.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту здійснювалось під час надходження зауважень та пропозицій, їх аналізу, до початку набуття його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років після набрання чинності регуляторного акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснюватись один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту. Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність регуляторного акту. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХХІ  сесія (І пленарне засідання)                                                         VІІ скликання

від 26 вересня 2019  року                                                                                        № 566

м. Старий Самбір 

 

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження плану діяльності

 районної ради з підготовки

проектів регуляторних актів

 

Відповідно до ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної депутатської  комісії  мандатної, з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,  регуляторної політики, люстрації та протидії корупції, Старосамбірська районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів, згідно з додатком.
 2. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Старосамбірської районної ради не пізніше як у десятиденний строк після його затвердження.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну, з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, регуляторної політики, люстрації та протидії корупції (І.Волошин).

 

Голова районної ради                                                                                Т.Терлецька

 

Додаток до рішення районної ради

від 26 вересня 2019 № 566

 

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Старосамбірської районної ради

 

№ п/п

Вид регуляторного акту

Назва проекту регуляторного акту

Цілі прийняття

Строки підготовки

Найменування відповідальних за розроблення регуляторних актів

Примітка (спосіб оприлюднення, тощо)

Підготовки проекту регуляторного акту

Прийняття регуляторного акту

1.

Рішення районної ради

Про затвердження вартості однієї нормо-години на виконання робіт з технічної інвентаризації нерухомого майна КП «Старосамбірське РБТІ та ЕО»

 

Приведення тарифів і послуг РБТІ до економічно обґрунтованого рівня, який буде відповідати витратам підприємства; стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства; збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та обов’язкових платежів; можливість економічного розвитку підприємства; поліпшення умов роботи персоналу БТІ

ІІІ квартал

квартал

2019 р.

ІV квартал

2019 р.

Керуючий справами районної ради, виконавчий апарат районної ради

Офіційний сайт Старосамбірської районної ради

 

 

Керуюча справами районної ради                                                     Ю.Р.Дохняк

 

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІХ ( позачергова) сесія                                                                       VІ скликання

                                                       від  22 травня  2013 року                                                                         № 401         

                                                       м. Старий Самбір                                 

 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення районної ради №131

від 28 квітня 2011 року«Про Методику  розрахунку

 і використання плати за оренду нерухомого майна

спільної власності територіальних громад

Старосамбірського району»

 

За результатами слухання та обговорення інформації   голови  постійної депутатської комісії з питань охорони навколишнього природного середовища та управління районною комунальною власністю А.Хомича, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до п.1 рішення №131 від 28 квітня 2011 року « Про Методику розрахунку і використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району», а саме:

1.1. Викласти п.11 додатку №1 в такій редакції : «Розмір орендної плати (базової ставки) за користування майном спільної власності територіальних громад району для бюджетних установ, організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету,  та  інших бюджетів  становить 4.0 грн. за 1 кв.м площі в місяць (без ПДВ), для реєстраційної служби Старосамбірського районного управління юстиції,  Старосамбірської райдержадміністрації та її структурних підрозділів, окрім управління освіти, молоді та спорту – 1.0 грн. в рік (без ПДВ)».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього природного середовища та управління районною комунальною власністю (А.Хомич).

             Голова районної ради                                                                         О.Бонк   

 

 

 

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                   ХVІІ  сесія    ( ІІ – ге засідання)                                                                        VІ скликання

                                                    від  12 березня  2013 року                                                                                  № 383

                                                     м. Старий Самбір                                  

 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення №131 від 28 квітня 2011 року

«Про Методику  розрахунку і використання плати за

 оренду нерухомого майна спільної власності територіальних

 громад Старосамбірського району»

 

Заслухавши інформацію   голови  постійної депутатської комісії з питань охорони навколишнього природного середовища та управління районною комунальною власністю А.Хомича, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Старосамбірська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до п.1 рішення №131 від 28 квітня 2011 року « Про Методику розрахунку і використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району», а саме:

1.1. Викласти п.11 додатку №1 в такій редакції : «Розмір орендної плати (базової ставки) за користування майном спільної власності територіальних громад району для бюджетних установ, організацій, які утримуються за рахунок державного бюджету,  та  інших бюджетів  становить 4.0 грн.   за   1 кв.м площі в місяць (без ПДВ),  для Старосамбірської райдержадміністрації та її структурних підрозділів,  1.0 грн. в рік (без ПДВ).»

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони навколишнього природного середовища та управління районною комунальною власністю (А.Хомич).

 

 

                                Голова районної ради                                                         О.Бонк     

 

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____ сесія VІ скликання від «___» _________ 2014 року № _____ м. Старий Самбір

ПРОЕКТ РІШЕННЯ Про внесення змін до рішення районної ради від 28 квітня 2011 року №131 «Про Методику розрахунку і використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району». Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст.ст. 1, 5, 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою врегулювання процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, організаційних та майнових відносин, пов’язаних з передачею в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад району, Старосамбірська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. У назві, пункті 1 рішення районної ради від 28 квітня 2011 року № 131 слова «нерухомого» у всіх відмінках замінити словами «комунального».

2. Доповнити пунктом 5 ¹ у такій редакції: «Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, установ, організацій визначається за формулою: Опл = (Воз + Внм) х Сор.ц ________________________________, 100 де Опл – розмір річної орендної плати, грн.; Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об*єкта оренди, гривень; Внм – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об*єкта оренди, гривень; Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, установ, організацій, визначена згідно з додатком 1.»

3. Додаток 1 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району рішення Старосамбірської районної ради від 28 квітня 2011 року № 131 «Про Методику розрахунку і використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району» доповнити наступним пунктом: 29. Розміщення підприємств, установ, організацій, які надають послуги: % харчування 1 енергопостачання 1 постачання теплової енергії 1 гарячого водопостачання 1 Водопостачання та водовідведення 1

4. Пункт 29 вважати пунктом 30.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та регуляторної політики (Г.Павлечко).

Голова районної ради О.Бонк.

Аналіз впливу регуляторного акта Внесення змін до рішення Старосамбірської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та майнові відносини між орендодавцями та орендарями. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району потребує внесення змін, оскільки прийнята без врахування методологічних засад, які діють для об’єктів, що перебувають у державній власності та не відповідає вимогам чинного законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання. Метою здійснення регулювання орендних відносин є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, проте це є не прийнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.

4. Опис механізму, який пропонується до розв’язання проблеми. Вказану проблему планується вирішити шляхом внесення змін до рішення Старосамбірської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району»

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з нарахуванням, використанням орендної плати за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району надає можливість:

 • орендодавцю отримати кошти за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району;
 • здійснювати перерахунки орендної плати у разі зміни площі орендованого приміщення та цільового використання.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Прийняття зазначеного рішення надасть можливість Старосамбірській районній раді більш ефективно контролювати надання в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, упорядкувати процес розрахунку і порядку використання плати за оренду майна та контролювати виконання сторонами зобов’язань по договору оренди.

Вигодами органу місцевого самоврядування є:– надходження коштів за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району орендодавцю.

Вигодами суб’єктів господарювання є: – встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати.

Витрати суб’єктів господарювання є: – додаткових витрат немає.

Вигодами населення є:

 • підвищення ефективності використання комунального майна;
 • благоустрій прилеглих територій;
 • покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.

Витратами населення є: – витрати відсутні.

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта. Строк дії регуляторного акта не обмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу, або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, та при зміні законодавчої бази.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями: – надходження від орендної плати орендодавцю. Зазначення рішення буде поширюватись на Старосамбірську районну раду, підприємства, установи, організації, фізичних і юридичних осіб, що є орендарями комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

 • аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;
 • оцінка результатів.

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ сесія ІІІ-е пленарне засідання VІ скликання від 30 травня 2012 року № 290 м. Старий Самбір

РІШЕННЯ

Про затвердження Тимчасового Положення про порядок проведення земельних аукціонів на території Старосамбірського району За результатами слухання та обговорення доповіді заступника начальника управління Держкомзему у Старосамбірському районі М.М.Шияна «Про затвердження Тимчасового Положення про порядок проведення земельних аукціонів на території Старосамбірського району» , з метою визначення процедури підготовки , організації та проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок та права оренди на них та залучення додаткових джерел надходження коштів до місцевих бюджетів, відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. №648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні, Старосамбірська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Тимчасове Положення про порядок проведення земельних аукціонів на території Старосамбірського району, згідно з додатком.

2. Тимчасове Положення ввести в дію з моменту його затвердження і діє до прийняття Закону України «Про ринок земель»

3. Органам місцевого самоврядування і органу виконавчої влади та управлінню Держкомзему у Старосамбірському районі керуватись в роботі цим Тимчасовим Положенням та іншими законодавчими актами.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань розвитку економіки , підприємництва , села та розвитку інфраструктури (І.Кінаша) .

Голова районної ради В. Горбовий

Додаток 1 до рішення Старосамбірської районної ради від «30 » травня 2012 р. №290

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення земельних аукціонів на території Старосамбірського району

1. Загальні положення.

1.1. Тимчасове Положення про порядок проведення земельних аукціонів на території Старосамбірського району (надалі Тимчасове положення) розроблене відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. №648 «Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру підготовки, організації та проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок та права оренди на них, що розташовані на території Старосамбірського району.

1.3. Терміни, що вживаються у цьому Тимчасовому порядку, мають таке значення:

 • аукціон – форма проведення земельних торгів, за якою об’єкт торгів (лот) продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану в ході проведення торгів ліцитатором;
 • виконавець – юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів, визначена організатором та уклала з організатором договір про проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні;
 • гарантійний внесок – завдаток у грошовій формі, який має сплатити заявник до подання заяви на участь у земельному аукціоні, розмір якого встановлюється організатором аукціону і становить 10 відсотків від стартової ціни відповідного лота;
 • крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота, яка встановлюється продавцем – організатором;
 • ліцитатор – фізична особа, яка безпосередньо проводить аукціон; лот – об’єкт торгів (земельна ділянка та право оренди на неї), що виставляється для продажу на аукціоні;
 • продавець – організатор – орган місцевого самоврядування, або орган місцевої виконавчої влади Старосамбірського району Львівської області, який діє у межах повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • переможець – особа з числа учасників, яка в ході аукціону запропонувала за лот найвищу ціну та за результатами аукціону має право на укладення договору купівлі-продажу лота;
 • покупець – переможець, який уклав договір купівлі-продажу та здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на аукціоні лот;
 • реєстраційний внесок – внесок, який заявник сплачує за реєстрацію його як учасника земельного аукціону, розмір якого встановлюється Виконавцем земельного аукціону;
 • стартова ціна – ціна земельної ділянки або права оренди на неї, з якої розпочинається продаж лота на аукціоні;
 • учасник – особа, яка відповідає встановленим законодавством вимогам, подала відповідні документи для участі в аукціоні та зареєстрована Виконавцем відповідно до цього Тимчасового порядку;
 • ціна продажу – фіксована ціна продажу земельної ділянки або права оренди на неї, сплачена покупцем.

2. Підготовка до проведення земельних аукціонів.

2.1. Робота з підготовки земельних аукціонів передбачає: – формування переліку земельних ділянок, які та/або право оренди яких передбачається продати на земельному аукціоні; – підготовку організаційно-розпорядчої та технічної документації щодо проведення земельного аукціону; – виготовлення технічних паспортів земельних ділянок, які та/або право оренди яких є об»єктами аукціону; – публікацію інформаційного повідомлення про проведення земельного аукціону; – розміщення рекламних щитів на земельній ділянці з інформацією про виставлення земельної ділянки або права її оренди для продажу на земельному аукціоні; -прийняття заяв на участь в аукціоні; – укладання договорів із заявниками про умови участі в аукціоні.

2.2. Земельна ділянка або право її оренди може бути виставлено на земельний аукціон лише після: – визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення меж межовими знаками; – визначення стартової ціни продажу земельної ділянки або права її оренди; – виготовлення технічного паспорту земельної ділянки.

2.3. На підставі рішення сесії органу місцевого самоврядування, або розпорядження органу місцевої виконавчої влади Старосамбірського району про затвердження стартової ціни продажу земельної ділянки або права її оренди, не пізніше як за 30 днів до проведення аукціону в друкованиї засобах масової інформації оприлюднюється офіційна інформація про виставлення земельної ділянки або права її оренди для продажу на земельному аукціоні.

2.4. Офіційна інформація про виставлення земельної ділянки або права її оренди для продажу на земельному аукціоні має включати такі відомості:

 • розміри земельної ділянки;
 • звіт про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 • звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • цільове призначення, а для містобудівних потреб – також види використання (пріоритетні та допустимі);
 • умови продажу та стартову ціну;
 • розмір орендної плати;
 • строк, на який планується передати земельну ділянку в оренду;
 • місце і час проведення аукціону;
 • містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 • найменування та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з технічним паспортом та іншою документацією на об’єкт продажу (лот).

2.5. Не пізніше, як за 30 днів до початку проведення аукціону на тих земельних ділянках, які або право оренди яких пропонуються для продажу, розміщуються щити з офіційною інформацією про лот.

3. Порядок подання документів для участі в аукціоні та реєстрації його учасників.

3.1. Особа, яка бажає прийняти участь у земельному аукціоні, має подати Виконавцю заяву на участь у земельному аукціоні на кожний об’єкт аукціону (лот) окремо, яка заповнюється українською мовою та без будь-яких виправлень.

3.2. Заява на участь у земельному аукціоні подається у 2-х примірниках згідно із встановленою формою.

3.3. Подана заява реєструється представником Виконавця у книзі реєстрації, їй присвоюється реєстраційний номер. У книзі реєстрації також міститься інформація про дату подання заяв, номер лоту, на який вона подається, а також порядковий номер заяви.

3.4. Разом із заявою юридична особа повинна подати наступні документи:

 • Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності (нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
 • Нотаріально засвідчена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Нотаріально посвідчена копія статуту (при наявності установчого договору).
 • Нотаріально посвідчена копія довідки про включення до єдиного реєстру в статуправлінні.
 • Завірена копія довідки про взяття на облік платника податку, форма 4. ОПП.
 • Завірена копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).
 • Довідка з банку про відкриття рахунку та про наявність коштів на ньому (оригінал).
 • Завірена копія документу, що підтверджує повноваження керівника (протокол зборів співзасновників про обрання керівника, наказ на призначення керівника), для уповноваженої особи – довіреність.
 • Оригінал Протоколу зборів співзасновників про надання згоди на придбання майна.
 • Документ, що підтверджує особу (паспорт).
 • Копію та оригінал платіжного документу про сплату гарантійного внеску;
 • Копію та оригінал платіжного документу про сплату реєстраційного внеску.

3.5. Разом із заявою фізична особа-підприємець повинна подати наступні документи:

 • Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності (нотаріально засвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
 • Нотаріально засвідчена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Завірена копія свідоцтва платника податку на додану вартість (завірена копія свідоцтва про сплату єдиного податку).
 • Довідка з банку про відкриття рахунку та про наявність коштів на ньому (оригінал).
 • Завірена копія звіту суб’єкта підприємницької діяльності за попередній рік від дати подання заяви.
 • Документ, що підтверджує особу (паспорт).
 • Копію та оригінал платіжного документу про сплату гарантійного внеску.
 • Копію та оригінал платіжного документу про сплату реєстраційного внеску.
 • Копія та оригінал документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов’язаних із участю в земельному аукціоні (у випадку необхідності).

3.6. Разом із заявою фізична особа повинна подати наступні документи:

 • Документ, що підтверджує особу (паспорт).
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал).
 • Декларація про доходи за попередній рік від дати подання заяви у разі придбання майна на суму, що перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів.
 • Довідка з банку про відкриття рахунку та про наявність коштів на ньому (оригінал).
 • Копію та оригінал платіжного документу про сплату гарантійного внеску;
 • Копію та оригінал платіжного документу про сплату реєстраційного внеску;
 • Копія та оригінал документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов’язаних із участю в земельному аукціоні (у випадку необхідності).

3.7. Всі дії, пов»язані із заповненням та поданням заяви на участь в аукціоні, виконуються безпосередньо заявником або його уповноваженою особою.

3.8. Представник Виконавця земельного аукціону під час прийняття заяви та документів перевіряє:

 • правильність оформлення заяви та відповідність документів, що додаються;
 • відповідність копій документів їх оригіналам.

Оригінали документів повертаються заявнику безпосередньо після закінчення перевірки.

3.9. Представник Виконавця протягом однієї доби після отримання заяв та документів проводить їх перевірку з метою встановлення відсутності правових обмежень для придбання відповідного лота у заявника.

3.10. Якщо під час перевірки заяви та поданих документів не виявлено помилок, обмежень та порушень, представник Виконавця земельного аукціону:

 • реєструє заяву в книзі реєстрації заяв окремо по кожному лоту, до якої заноситься порядковий номер заяви, дата, реквізити заявника або уповноваженої особи;
 • залишає в себе оформлену заяву та копії документів, подані заявником.

3.11. Заява повертається заявнику разом із поданими документами у випадках:

 • виявлення помилок, які впливають на зміст заяви;
 • відсутності на момент подання заяви документів, передбачених цим Тимчасовим положенням;
 • подання заяви особою, яка не має на це відповідних повноважень;
 • наявності в заявника правових обмежень на придбання лота.

3.12. Прийом заяв для участі у земельному аукціоні завершується за три робочих дні до дня його проведення.

3.13. Заявник під час подання заяви та документів має укласти із Виконавцем земельного аукціону Договір про умови участі у земельному аукціоні по кожному лоту. Заявнику, який підписав Договір про умови участі у земельному аукціоні, а потім відмовився від участі в аукціоні або не зареєструвався як учасник аукціону, сума гарантійного внеску не повертається.

3.14. Учасник земельного аукціону вправі придбати на аукціоні лише ті об’єкти, на які подані заяви. У випадку, коли заявник подає заяви на кілька лотів, до кожної з них додаються копії документів.

3.15. Зареєстрована заява, укладений і належним чином оформлений Договір про умови участі у земельному аукціоні та реєстрація у день проведення земельного аукціону є підставами для набуття заявником статусу учасника аукціону.

4. Порядок та умови проведення земельного аукціону.

4.1. Земельний аукціон проводиться лише за наявності не менше двох Учасників на кожний лот. За наявності лише одного Учасника на відповідний лот або їх відсутності земельний аукціон визнається таким, що не відбувся.

4.2. У день проведення земельного аукціону Виконавцем проводиться реєстрація заявників, з метою набуття статусу Учаснику. Під час реєстрації кожен заявник або уповноважена особа зобов’язані пред’явити паспорт. Реєстрація починається не менше як за одну годину та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Заявники, які не набули статусу Учасника, до участі в аукціоні не допускаються.

4.3. Під час реєстрації заявник по кожному лоту окремо отримує табличку з аукціонним номером Учасника, під яким він буде брати участь у аукціоні.

4.4. Аукціон проводить ліцитатор.

4.5. Для представництва Продавця-Організатора на земельному аукціоні, він створює аукціонну комісію у складі 3 (трьох) осіб.

4.6. Аукціон починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціону, штрафних санкцій до учасників, що застосовуються у разі їх порушення, а також інформації про місцезнаходження земельної ділянки, її розмір та цільове призначення, стартової ціни лота з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга). У випадку, коли хоча б один з Учасників сповіщає одним з можливих способів про готовність придбати лот, ліцитатор збільшує стартову ціну або ціну, запропоновану Учасником, на розмір кроку аукціону, з подальшим послідовним збільшенням ціни. Значення кроку визначається Продавцем-Організатором аукціону у розмірі до 10% від стартової ціни лота.

4.7. Якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни Учасники не виявили бажання придбати лот, ліцитатор знімає об’єкт з аукціону. Учасникам, що не підтвердили готовність придбання земельної ділянки, внаслідок чого лот був знятий з аукціону, сума гарантійного внеску не повертається.

4.8. Продаж лота здійснюється не раніше оголошення ліцитатором другого кроку аукціону. У будь-якому випадку, якщо здійснено менше двох кроків аукціону, лот знімається з аукціону, а аукціон по ньому визнається такими, що не відбувся. Гарантійні внески у такому випадку повертаються лише тим учасникам, які виявили бажання придбати об’єкт аукціону при оголошенні стартової ціни.

4.9. Кожен з Учасників має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами, тобто підняти табличку з номером, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або без додаткових оголошень підняти табличку і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни об’єкта, яка мусить бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов’язково кратною кроку (пропозиція ціни з голосу).

4.10. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із Учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає номер цього Учасника і запропоновану ним ціну. Далі ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій покупцем ціні, збільшеній на крок аукціону.

4.11. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із Учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду Учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього Учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку аукціону.

4.12. Якщо Учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім Учасником, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього Учасника, вважаючи піднесення ним таблички, що запропонував меншу ціну, як згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній Учасник. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

4.13. Мовчання Учасника, що першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як його згода на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер Учасника, що першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну у відповідності з кроком аукціону.

4.14. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька Учасників підіймають свої таблички з номерами (без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів Учасників до тих пір, поки будь-який з них не оголосить свою ціну, або ліцитатор не визначить, який з Учасників підняв табличку першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.

4.15. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька Учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати Учасникам оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з них своєї пропозиції назвати номер Учасника, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, ним запропоновану, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.

4.16. У разі коли два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок аукціону, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, що оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок аукціону.

4.17. Торги по лоту закінчуються коли ліцитатор після триразового, з тривалим інтервалом, оголошення чергової ціни не пропонує вищу ціну і одночасно з ударом молотка (гонга) проголошує слово: «Продано». Переможцем аукціону визнається Учасник, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім і який запропонував найвищу ціну за лот. Ліцитатор, у випадку, коли запропонована найвища ціна є меншою від мінімальної ціни продажу земельної ділянки або права оренди на неї, зобов»язаний оголосити торги по відповідному лоту такими, що не відбулися.

4.18. Після закінчення торгів по лоту ліцитатор оголошує про продаж лота, називає адресу земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер переможця аукціону і викликає переможця для підписання Протоколу земельного аукціону по цьому лоту, який ведеться Виконавцем під час аукціону по кожному лоту окремо (у трьох примірниках). Протокол підписується: ліцитатором, аукціонної комісією Продавця-Організатора та Учасником-переможцем аукціону, а також скріплюється печатками Продавця-Організатора та Виконавця земельного аукціону.

4.19. Учасник, який відмовився від підписання Протоколу земельного аукціону (далі – Протокол), позбавляється права на подальшу участь в аукціоні по цьому та іншим лотам. Сума гарантійного внеску йому не повертається, об»єкт вважається не проданим.

4.20. Протягом десяти робочих днів після підписання Протоколу, Продавець-Організатор і Учасник-переможець земельного аукціону укладають Договір купівлі-продажу лота, який посвідчується нотаріально.

4.21. Сума гарантійного внеску повертається всім учасникам аукціону протягом 10 банківських днів після закінчення аукціону, за виключенням осіб, які не виявили бажання придбати об»єкти аукціону при оголошенні стартової ціни. Переможцю аукціону сума гарантійного внеску зараховується під час сплати ним вартості придбаного лота.

4.22. Кошти Учасникам перераховуються на їх власний розрахунковий рахунок, що вказаний у заяві.

4.23. Кошти сплачені заявником в якості реєстраційного внеску поверненню не підлягають.

4.24. Витяг з Протоколу та Договір купівлі-продажу лота є підставою для внесення переможцем аукціону коштів на бюджетний рахунок Продавця-Організатора за придбаний лот протягом строку визначеного в Договорі купівлі-продажу лота. Оплата проводиться в гривнях. Сума платежу, зазначена в Протоколі земельного аукціону, є остаточною і перегляду не підлягає. За рішенням Продавця-Організатора розрахунки за придбання лота можуть здійснюватися із розстроченням. У випадку несплати покупцем коштів за придбану земельну ділянку протягом строку вказаному в Договорі купівлі-продажу лота, результати аукціону по конкретному лоту анулюються, Протокол визнається таким, що втратив чинність, а сума гарантійного внеску особі, яка була переможцем аукціону, не повертається.

4.25. За рішенням Продавця-Організатора та/або Виконавця земельного аукціону під час торгів по певному лоту в приміщенні можуть бути присутні Учасники, які не беруть участі в торгах по цьому лоту, а також особи, які не є учасниками аукціону, які запрошені Продавцем-Організатором та/або Виконавцем.

4.26. Після закінчення аукціону по кожному лоту ліцитатор має право оголосити перерву до 15 хвилин.

4.27. Усі дискусії та суперечки з ведення земельного аукціону ліцитатор та аукціонна комісія Продавця-Організатора розв’язують безпосередньо у процесі земельного аукціону.

4.28. Під час проведення аукціону (від моменту його початку і до завершення по кожному окремому лоту) не допускається:

 • ведення розмов між учасниками аукціону та запрошеними особами;
 • втручання будь-яким способом у ведення торгів по конкретному лоту особам, які не заявлені в торгах по цьому лоту;
 • переміщення по залу без дозволу ліцитатора;
 • здійснення інших дій, що порушують порядок ведення аукціону.

4.29. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку під час проведення земельного аукціону має право:

 • усно попередити Учасника чи запрошену особу про усунення порушень;
 • вимагати від Учасника чи запрошеної особи покинути приміщення аукціону за неодноразове порушення порядку проведення аукціону.

4.30. Земельний аукціон може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

 • відсутності Учасників або ж наявності лише одного Учасника по кожному лоту окремо;
 • якщо жоден із Учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну та/або мінімальну ціну продажу лота;
 • несплати переможцем земельного аукціону належної суми за придбаний лот в термін, установлений цим Тимчасовим положення та Договором купівлі-продажу лота.

4.31. Рішення про визнання земельного аукціону таким, що не відбувся, приймає Продавець-Організатор.

5. Укладання договору купівлі-продажу та контроль за розрахунками за придбані на аукціоні лоти.

5.1. Договір про участь у земельному аукціоні та Протокол земельного аукціону, оформлені належним чином, є необхідними підставами для укладення договору купівлі-продажу лота. Аукціон вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу лота. Договір купівлі-продажу лота підлягає нотаріальному посвідченню.

5.2. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу лота, несе його Покупець.

5.3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів за придбаний лот.

5.4. Договір купівлі-продажу лота має містити положення щодо можливості односторонньої відмови від договору Продавця-Організатора у разі несплати коштів переможцем аукціону або порушення ним термінів внесення коштів. У разі відмови Продавця-Організатора від договору, договір купівлі-продажу лота вважається розірваним. При цьому сума гарантійного внеску особі, яка була внесена переможцем земельного аукціону, не повертається.

5.5. У разі відмови переможця аукціону укласти Договір купівлі-продажу лота торги по відповідному лоту визнаються такими, що не відбулися, а гарантійний внесок переможцю земельного аукціону при цьому не повертається.

5.6. Документ про оплату вартості права оренди земельної ділянки є підставою для укладання договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації.

Керуючий справами районної ради Т.Терлецька

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІсесія VІ скликання від 29 лютого 2012 року №277 м. Старий Самбір

Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Старосамбірської районної ради на 2012 рік

РІШЕННЯ

На виконання статтей 7,13 та 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії мандатної та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та регуляторної політики, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План з підготовки проектів регуляторних актів Старосамбірської районної ради на 2012 рік (додається).

2. Після його затвердження районній раді оприлюднити план згідно з чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та регуляторної політики (Г.Павлечко).

Голова районної ради В. Горбовий

Додаток 1

до рішення районної ради від 29 лютого 2012 року №277

ПЛАН

підготовки проектів регуляторних актів Старосамбірської районної ради на 2012 рік № Вид та назва Цілі прийняття Терміни Відповідальні з/п проектів регуляторних актів підрозділи 1. Про затверджен Встановити по І квартал Управління ня Тимчасового рядок проведен Держкомзему у Положення про ня земельних Старосамбірсь порядок проведе аукціонів на кому районі ння земельних на території аукціонів тери Старосамбірськ торії Старосамб ого району ірського району Аналіз впливу регуляторного акта Рішення Старосамбірської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та майнові відносини між орендодавцями та орндарями. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, що діє на цей час прийнята без дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також потребує внесення змін.

2. Визначення цілей державного регулювання. Метою здійснення регулювання орендних відносин є впровадження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, проте це є не прийнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.

4. Опис механізму, який пропонується до розв’язання проблеми. Вказану проблему планується прийняття рішення Старосамбірської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району»

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з нарахуванням, використанням орендної плати за оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району надає можливість:

 • орендодавцю отримати кошти за оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району;
 • здійснювати перерахунки орендної плати у разі зміни площі орендованого приміщення та цільового використання.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Прийняття зазначеного рішення надасть можливість Старосамбірській районній раді більш ефективно контролювати надання в оренду нерухомого спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, упорядкувати процес розрахунку і порядку використання плати за оренду майна та контролювати виконання сторонами зобов’язань по договору оренди.

Вигодами органу місцевого самоврядування є: – надходження коштів за оренду нерухомого спільної власності територіальних громад Старосамбірського району орендодавцю.

Вигодами суб’єктів господарювання є: – встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати.

Витрати суб’єктів господарювання є: – додаткових витрат нема.

Вигодами населення є:

 • підвищення ефективності використання комунального майна;
 • благоустрій прилеглих територій;
 • покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.

Витратами населення є: – витрати відсутні.

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта. Строк дії регуляторного акта не обмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу, або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, та при зміні законодавчої бази.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначати за наступними критеріями: – надходження від орендної плати орендодавцю. Зазначення рішення буде поширюватись на Старосамбірську районну раду, підприємства, установи, організації, фізичних і юридичних осіб, що є орендарями нерухомого майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

 • аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;
 • оцінка результатів.

Аналіз впливу регуляторного акта

Рішення Старосамбірської районної ради «Про оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Відповідно до Закону України «Про оренду майна», передбачається врегулювати використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Старосамбірського району, створення ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду орендованого майна. Рішення про оренду майна спільної власності територіальних громад району, що діє на цей час прийнята без дотримання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також потребує внесення змін.

2. Визначення цілей державного регулювання. Метою здійснення регулювання орендних відносин є впровадження положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району та визначення порядку здачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Старосамбірського району.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати положення про оренду майна спільної власності територіальних громад району, про те це є не прийнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.

4. Опис механізму, який пропонується до розв’язання проблеми. Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття Рішення «Про оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району».

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Запровадження регуляторного акта дозволить максимізувати ефективність управління та використання майна спільної власності територіальних громад району, а також забезпечить надходження коштів до районного бюджету.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Ухвалення запропонованого рішення дасть можливість Старосамбірській районній раді проводити дії, щодо здачі в оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району, враховуючи інтереси, як органу місцевого самоврядування, так і суб’єктів господарювання.

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта. Строк дії регуляторного акта не обмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу, або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, та при зміні законодавчої бази.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Показниками результативності запропонованого проекту Рішення районної ради є:

 • Збільшення надходжень до районного бюджету;
 • Ефективне управління та контроль за наданням в оренду і використанням орендованого майна.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

 • аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;
 • оцінка результатів.

УКРАЇНА

СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія VІ скликання від 28 квітня 2011 року № 130 м. Старий Самбір

РІШЕННЯ

Про оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні; ст.ст. 1, 5, 19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна, з метою впорядкування організаційних та майнових відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад району, створення комплексної нормативної бази з питань оренди майна, враховуючи висновок постійної депутатської комісії мандатної та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та регуляторної політики, Старосамбірська районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад району згідно з додатком №1. 2. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, згідно з додатком №2. 3. Установити, що: 3.1. Порядок надання пільг з орендної плати визначається окремим рішенням районної ради. 3.2. Експертна оцінка майна спільної власності територіальних громад району здійснюється суб»єктами оціночної діяльності. 4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Старосамбірської районної ради від 24 жовтня 2006 року №61 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад району». 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та регуляторної політики (Г.Павлечко).

Голова районної ради В. Горбовий

Додаток 1 до рішення районної ради від 28 квітня 2011 року №130

ПОЛОЖЕННЯ

Про оренду майна спільної власності територіальних громад Старосамбірського району

1. Положення про оренду майна, що є у спільній власності територіальних громад Старосамбірського району (надалі – “Положення”), розроблено відповідно до Конституції України Цивільного кодексу України, Господарського кодексу Украйни, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, на підставі рішення Львівської обласної ради від 23 червня 2006 року № 33 “Про питання забезпечення управління майном спільної власності територіальних громад області”, з метою підвищення ефективності; використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад Старосамбірського району створення ефективної системи управління та контролю за наданням в оренду і використання орендованого майна.

2. Положення регулює організаційні та майнові відносини щодо оренди майна, що є у спільній власності територіальних громад району.

3. Об’єктами оренди за цим Положенням є цілісні майнові комплекси, нерухоме майно (в тому числі окремі ізольовані приміщення, декілька з’єднаних між собою приміщень, окремі будівлі, споруди), а також об’єкти нерухомого майна, що не ввійшли до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації , які відносяться до спільної власності територіальних громад району (надалі – Майно) Балансоутримувачами об’єктів оренди можуть бути районні комунальні підприємства, установи, організації, а також господарські товариства (щодо нерухомого майна, яке не ввійшло до статутного фонду в процесі приватизації ).

4. Повноваження власника Майна здійснює Старосамбірська районна рада.

5. Передача Майна в оренду не припиняє права спільної власності територіальних громад району на це Майно.

6. В окремих випадках за рішенням районної ради Майно може передаватися в безоплатне користування.

7. У разі переходу права власності на нерухоме Майно до третіх осіб договір оренди зберігає свою чинність для нового власника.

8. Орендарями Майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди Майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до його укладення зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

9. Пріоритетне право на оренду Майна мають державні та комунальні установи підприємства, організації.

10. Орендодавцем Майна є Старосамбірська районна рада, що належить до спільної власності територіальних громад району Орендодавцем окремих конструктивних елементів будівель спільної власності Балансоутримувач.

11. Старосамбірська районна рада, що належить до спільної власності територіальних громад району з метою організаційної забезпечення відносин щодо оренди Майна виконує такі функції:

 • здійснює облік та інвентаризацію орендованого майна, формує та підтримує комплекси інформаційно-комп’ютерну базу даних орендарів та об’єктів оренди;
 • укладає як Орендодавець договори оренди Майна, здійснює їх облік та реєстрацію;
 • забезпечує загальний контроль за раціональним використанням та збереженням орендованого Майна;
 • організовує роботу відповідних комісій;
 • здійснює загальний облік, прогноз, аналіз та контроль надходження орендної плати до районного бюджету;
 • здійснює укладення (переукладення), зміну, розірвання, припинення договорів оренди, – забезпечує в установленому порядку проведення страхування та незалежної експертної оцінки для оренди Майна;
 • здійснює переоформлення, поділ, оформлення патентів на право оренди;
 • проводить конкурси і за їх результатами укладає угоди щодо взаємовідносин сторін при проведенні незалежної (експертної) оцінки Майна;
 • забезпечує претензійно-позовну роботу в судах, пов’язану з виконанням покладених на нього повноважень.

12. Балансоутримувач орендованого Майна спільної власності територіальних громад району (надалі – Балансоутримувач) здійснює такі функції:

 • забезпечує утримання Майна в належному технічному та санітарному стані, технічне обслуговування конструктивних елементів і технічного обладнання, санітарне обслуговування допоміжних приміщень і прибудинкової території;
 • здійснює облік, оперативний контроль за своєчасністю та повнотою сплати орендних платежів, за виконанням умов договорів оренди;
 • своєчасно та в повному обсязі подає Старосамбірській районній раді, що належить до спільної власності територіальних громад району інформацію та матеріали щодо орендарів, які порушують істотні умови договору оренди;
 • подає пропозиції щодо використання чи надання в оренду Майна, що перебуває в нього на балансі;
 • здійснює нарахування орендної плати;
 • надає орендарям рахунки для сплати орендних платежів;
 • видає орендарям податкові накладні;
 • є одержувачем орендних платежів;
 • сплачує обов’язкові платежі з орендної плати до районного бюджету;

14. Надання Майна в оренду здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, Орендодавця, а також за пропозиціями районної ради, райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, на балансі яких знаходиться відповідне Майно.

15. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, продовжити термін дії договору оренди, переоформити, оформити патент на право оренди, подають заяву, належно завірені установчі документи (копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідку про включення до ЄДРПОУ) у Старосамбірську районну раду.

16. Після отримання та перевірки правильності оформлення поданих документів Старосамбірська районна рада в строк до 10 календарних днів розглядає подані документи і передає їх на погодження постійній комісії з питань охорони навколишнього середовища та управління комунальною власністю.

17. У випадку, якщо на оренду Майна надійшло не менше двох заяв, Старосамбірська районна рада проводить конкурс на право передачі Майна в оренду в установленому ним порядку. При цьому річна ставка орендної плати для визначення початкової орендної плати встановлюється в розмірі 10% експертної вартості Майна, що передається в оренду.

18. Підставою для укладення договору оренди є прийняті в межах наданих повноважень:

 • Рішення Старосамбірської районної ради – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, окремо розташованих будівель, приміщень площею більше 200 кв. метрів;
 • рішення конкурсної комісії, затверджені розпорядженням голови районної ради;
 • патент на право оренди нежитлових приміщень, договір купівлі-продажу частини патенту;
 • рішення суду.

19. Передача в оренду цілісних майнових комплексів комунальних з питань охорони навколишнього середовища та управління комунальною власністю підприємств, їх структурних підрозділів відбувається в порядку, визначеному ст.ст. 9, 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, після погодження з постійною комісією з питань охорони навколишнього середовища та управління комунальною власністю.

20. Термін погодження поданих на розгляд постійним комісіям питань не повинен перевищувати 20 календарних днів з дати отримання документів. У разі, якщо у вказаний термін висновків комісії не отримано, це питання вважається погодженим.

21. Після прийняття відповідного рішення проводиться незалежна (експертна) оцінка нерухомого Майна на підставі відповідного договору.

22. Оцінка об»єкта оренди передує укладенню договору оренди. Після укладення договору оренди відшкодовуються витрати на проведення експертної оцінки. Вартість об’єкта оренди згідно з експертною оцінкою може бути використана як договірна сума (страхова сума) для страхування об’єкта, якщо це передбачено у звіті про експертну оцінку.

23. Договір на проведення оцінки укладається у письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Стороною багатостороннього договору, крім замовника, може бути особа-платник (орендар, претендент на оренду чи інша), якщо оплату послуг суб»єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник.

24. Незалежна (експертна) оцінка об»єкта оренди передається у Старосамбірську районну раду для її рецензування, затвердження та визначення розміру орендної плати.

25. Рецензування звітів про оцінку майна здійснює Старосамбірська районна рада або, при потребі, за письмовим зверненням Старосамбірської районної ради у порядку, визначеному статтею 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”, суб’єктами оціночної діяльності, які пройшли конкурсний відбір.

26. У випадку, якщо рецензія звіту про оцінку майна є негативною, проводиться повторна оцінка майна іншим суб’єктом оціночної діяльності з врахуванням вимог цього Положення.

27. Компенсація витрат Орендодавця, пов’язаних з проведенням незалежної (експертної) оцінки, відбувається в порядку, визначеному договором оренди, за рахунок Орендаря.

28. Інвентаризаційна справа об»єкта оренди, у випадку її відсутності, виготовляється спеціалізованою організацією на замовлення Орендодавця. Оплата за виготовлення інвентаризаційної справи проводиться за рахунок Орендаря чи претендента на оренду.

29. Плата за оренду цілісних майнових комплексів в повному обсязі самостійно перераховується Орендарем до районного бюджету.

30. Плата за оренду нерухомого Майна перераховується Орендарем повністю (в тому числі ПДВ) на рахунок Балансоутримувача в термін та на умовах, вказаних у договорі оренди. Балансоутримувач виписує податкову накладну на повну вартість орендної плати. Обов’язок сплати податку на додану вартість за надані послуги з оренди покладається на Балансоутримувача. Після сплати обов»язкових платежів 70% отриманих коштів від орендної плати Балансоутримувач спрямовує до районного бюджету, 30% – залишається в розпорядженні Балансоутримувача. У випадку, якщо Балансоутримувачем є районна бюджетна організація чи установа, після сплати обов’язкових платежів 100% коштів від оренди залишається в розпорядженні Балансоутримувача. У випадку якщо об’єктом оренди є окремі конструктивні елементи будівлі, ПІСЛЯ сплати обов’язкових платежів 100% коштів від оренди залишається в розпорядженні Балансоутримувача районного підпорядкування.

31. Розмір орендної плати за користування Майном визначається згідно З Методикою, затвердженою Старосамбірською районною радою.

32. При конкурсному відборі орендаря для розрахунку початкового розміру орендної плати орендна ставка встановлюється в сумі 10% до вартості Майна, визначеного експертним шляхом. Остаточна ціна оренди встановлюється шляхом збільшення орендної плати учасниками конкурсу.

33. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін в порядку, визначеному чинним законодавством. Одностороння зміна розміру орендної плати однією із сторін не допускається. Не вважається односторонньою зміною розміру орендної плати її коригування на індекс інфляції відповідно до Методики.

34. За несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує пеню у відповідності з умовами договору. Несплата орендної плати в повному обсязі протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу є підставою для дострокового розірвання договору оренди.

35. Стягнення заборгованості з орендної плати здійснюється згідно з дорученням Орендодавця отримувачем орендних платежів у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.

36. Витрати Балансоутримувача на утримання переданого в оренду Майна відшкодовуються Орендарем пропорційно до займаної Орендарем площі, якщо інше не випливає з характеру послуг, що їх надає Балансоутримувач. Договір на відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання переданого в оренду Майна укладається одночасно з договором оренди на вимогу Балансоутримувача.

37. Умовою надання в оренду Майна, яке підлягає реконструкції, відновленню, капітальному ремонту, може бути зобов’язання Орендаря щодо їх проведення на визначених договором оренди умовах і строках.

38. Договір оренди укладається в письмовій формі. Типова форма договору затверджується рішенням Старосамбірської районної ради. Укладення договору оренди здійснюється Старосамбірською районною радою. До договору оренди додаються:

 • розрахунок орендної плати;
 • акт приймання-передачі орендованого Майна;
 • інвентарна справа та технічний паспорт будівлі (споруд, приміщень);
 • інша документація (при потребі). Додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

39. Договір оренди, укладений строком 1 рік і більше, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

40. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його істотних умов і підписання ними тексту договору.

41. В разі передачі спору на розгляд суду договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду про укладення договору і на умовах, зазначених у ньому.

42. Договір оренди укладається на термін, визначений органом, який прийняв рішення про надання в оренду даного об’єкта.

43. Початок перебігу терміну дії договору та настання обов’язку сплати Орендарем орендної плати починається від дати підписання сторонами акту приймання-передачі Майна.

44. Зміни і доповнення до договору оренди вносяться тільки в письмовій формі у порядку, встановленому чинним законодавством. Одностороннє внесення змін до договору оренди не допускається.

45. Відповідальність сторін визначається при укладенні договору оренди. За невиконання сторонами обов’язків за договором оренди або у інших випадках, передбачених чинним законодавством, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором оренди.

46. Договір оренди може бути продовжений чи переоформлений сторонами і до закінчення терміну його дії за умови, що Орендар належним чином виконує умови договору.

47. У випадку закінчення строку на який було укладено договір оренди, за відсутності заяви, однієї із сторін про припинення або зміну договору він вважається продовженим на той самим строк і на тих самих умовах, які були передбачені Договором. Орендодавець або Орендар можуть заявити про припинення або зміну умов договору не пізніше місячного терміну після закінчення його строку.

48. Істотними умовами договору оренди майна є умови визначені Законом України „Про оренду державного та комунального майна”, а саме:

 • об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації), – термін, на який укладається договір оренди, – орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення;
 • виконання зобов’язань;
 • забезпечення виконання зобов’язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо – порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди, – відповідальність сторін;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
 • обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

49. Згідно зі ст. 638 Цивільного кодексу України істотними умовами можуть бути також всі ті умови, щодо яких сторонами досягнуто згоди.

50. Крім умов, визначених законом, у договорах оренди Майна можуть передбачатися такі умови:

 • попередня оплата за оренду Майна в терміни, установлені договором, – відшкодування витрат з незалежної (експертної) оцінки та проведення страхового захист об’єкта оренди;
 • термін внесення орендної плати;
 • обов’язок Орендаря здійснити капітальний (за домовленістю сторін із застосування спеціального порядку розрахунку) чи поточний ремонт орендованих приміщень згідно будівельними нормами та правилами;
 • своєчасна сплата всіх належних комунальних платежів.

51. Підставою для розірвання договору оренди може бути належним чином доведене невиконання Орендарем хоча б однієї істотної умови договору оренди, а також вчинення ним одного чи кількох порушень, передбачених ст. 783 Цивільного кодексу України.

52. Контроль за виконанням умов договорів оренди Майна покладається на Орендодавця та Балансоутримувача. У разі невиконання чи неналежного виконання орендарями своїх обов’язків згідно з договорами оренди Орендодавець зобов’язаний вживати заходів щодо розірвання договорів оренди на підставах та в порядку, встановлених чинним законодавством України.

53. Орендарям, які за згодою Орендодавця здійснюють затрати на капітальний ремонт чи реконструкцію нерухомого майна, їх сума або частина суми може бути відшкодоване Орендодавцем за рахунок відповідного зменшення орендної плати, звільнення від орендної плати застосування особливого порядку сплати орендної плати на умовах, визначених договором оренди, відповідно до Положення про порядок здійснення капітального ремонту та реконструкції нерухомого майна.

54. Персональну відповідальність за передачу Майна в оренду та дотримання умов договору оренди несуть Орендодавець, керівники підприємств, установ, організацій, на балансі яких перебуває орендоване майно.

55. Розподіл площ загального користування між орендарями здійснюється пропорційно до площ, що їх самостійно використовують орендарі

Заступник голови районної ради М. Титух

Додаток № 2 до рішення районної ради від 28 квітня 2011 року №130

Типовий договір оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Старосамбірського району м. Старий Самбір „_____”__________________20___ р

________________________________________________________________________________

(надалі – Орендодавець) в особі

________________________________________________________________________________

 (посада, прізвище, ім»я та по-батькові) що діє на підставі _____________________________________________________________________________, з однієї сторони (назва документу) та_______________________________________________________________________________ , повна назва особи Орендаря) (надалі – Орендар) в особі__________________________________________________________________________ , (посада, прізвище, ім»я та по-батькові) що діє на підставі ____________________________________________________________________________ , (статут, довіреність тощо) з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору Орендодавець на підставі передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно ___________________________________________________________________________ (повна назва) (надалі – Майно), що знаходиться на балансі _____________________________________ , загальною площею _________ кв. м, розміщене за адресою: _______________________________________________ , у т.ч.: підвал __кв.м., 1-й поверх __кв.м., 2-й поверх_________ кв.м, інше__________ кв.м з індексами приміщень №№ ________________________________________ відповідно до технічного паспорта МБТІ від “___”____ 20__ р. № . Вартість об’єкта оренди визначена станом на „_______”______________20__ р і становить __________________ грн. згідно із звітом про незалежну (експертну) оцінку, з погодженим розпорядженням районної ради від “___”__________200 р.

1.2. Майно передається в оренду з метою______________________________________________ .

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його істотних умов і підписання ними тексту договору. Початок перебігу терміну дії договору та настання обов’язку сплати Орендарем орендної плати починається з дати підписання сторонами акту приймання-передачі Майна.

2.2. Передача майна з оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається Старосамбірська районна рада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Балансоутримувачу