ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Ресурсний центр зі сталого місцевого розвитку УАРОР надає роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки
Дата новини: 2015-11-11

images (1)

Протягом останніх днів до Секретаріату УАРОР надходять численні звернення від представників районних та обласних рад щодо дати набрання повноважень головою (заступником голови) районної (обласної) ради з огляду на необхідність проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття вказаних посад.

З приводу цих питань повідомляємо наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади голови та заступників голови районної, обласної ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласних рад належать до категорії виборних посад, на які особи обираються за рішенням відповідної ради. Отже, для даної категорії посад передбачений особливий порядок набрання повноважень.

Єдиним законом, який на разі відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування є Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні (далі – Закон № 280).

Згідно з ч. 1 ст. 55 Закону № 280 голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Згідно з ч. 2 ст. 56 Закону № 280 заступник голови районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

Таким чином спеціальним законом, який регламентує правовий статус та порядок призначення на посади голів (заступників голів) районних (обласних) рад встановлено, що особи призначаються на посади та набирають своїх повноважень у повному обсязі з дня обрання на свою посаду на пленарному засіданні відповідної ради.

Відповідно до п. 21 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженому постановою КМУ від 25.03.15 р. № 171 (у редакції, що діє з 15.05.15 р., далі – Порядок № 171) спеціальна перевірка стосовно претендентів на посади в органах місцевого самоврядування, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, проводиться відповідно до цього Порядку після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

Для проведення спеціальної перевірки такі особи протягом трьох робочих днів з дня призначення (обрання) чи затвердження подають до органу місцевого самоврядування документи, зазначені у п. 8 Порядку № 171.

Абзацом 3 п. 21 Порядку № 171 передбачено, що у разі ненадання такою особою у встановлений строк згоди на проведення спеціальної перевірки або встановлення за результатами її проведення обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду, її повноваження за відповідною посадою достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради. Така особа звільняється з посади без прийняття рішення відповідною радою.

Тобто, з моменту оголошення результатів таємного голосування з питань обрання голови (заступника голови) районної (обласної) ради та складення Присяги посадових осіб місцевого самоврядування така особа є працівником відповідної місцевої ради і з нею укладається строковий трудовий договір. Відповідно, у цей день робиться відповідний запис до трудової книжки працівника.

До моменту розірвання трудового договору така особа є повноважною з усіх питань, визначених чинним законодавством України для голів (заступників голів) районних (обласних) рад.

За наслідками проведення спеціальної перевірки (чи здійснення заходів щодо організації спеціальної перевірки) строковий трудовий договір із такою особою може бути розірваний з наступних підстав:

  1. у разі ненадання особою у встановлений строк згоди на проведення спеціальної перевірки;
  2. у разі встановлення за результатами проведення спеціальної перевірки обставин, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) чи затвердженні на посаду.

У такому випадку повноваження голови (заступника) голови районної (обласної) ради припиняються без припинення повноважень депутата місцевої ради.

У випадку успішного проходження спеціальної перевірки особа є повноважною на весь строк повноважень відповідної ради, крім випадків дострокового припинення повноважень, передбачених ст. 55 та 56 Закону № 280.

Частина 2 ст. 58 Закону «Про запобігання корупції» не застосовується до посадових осіб, які обираються на посади за рішенням відповідної ради, у частині проведення спеціальної перевірки до моменту обрання на посаду. Саме тому для голів (заступників голів) районних (обласних) рад п. 21 Порядку № 171 передбачений особливий порядок здійснення спеціальної перевірки.

Експертні консультації з питань застосування антикорупційного законодавства надаються на Форумі Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку за посиланням.

Переглядів: 368